AES Flexiforma

AES FLEXIFORMA

Technický list

Termoizolačná textília s vysokou telepnou stabilitou, nízkou tepelnou vodivostou a hmotnosťou. Vysokokvalitná textília s širokospektrálnym využitím v rôznych druhoch priemyslu.

Vlastnosti
 –      Vysoká tepelná stabilita 
 –      Nízka tepelná vodivosť
 –      Tolerancia na prudké zmeny teplôt (termoizolačná textília)
 –      Nízka hmotnosť
 –      Variabilita foriem 
Možnosti použitia
 –     Dilatačné špáry
 –     Tesnenia pri vysokých teplotách
 –     Tesnenia do vypaľovacich pecí
Technické parametre AES FLEXIFORMA
Insulfrax 120 ZK 120 LD
Chemické zloženie (hmotnosť vlákna%)    
SiO2 65.0 75.0
CaO 27.0-33.0
MgO 2.5-6.5  
Al2O3 18.0-27.0
Ďalšie < 1.0 < 4.0
Fyzikálne vlastnosti    
Farba Biela Biela
Objemová hmotnosť (kg/m3) < 350 < 350
Maximálna teplota (°C) 1100 1200
Strata žíhaním (w%) < 10.0 < 10.0
Tepelná vodivosť (W/mK)
Priemerná teplota    
400 °C
600 °C 0.12 0.13
800 °C 0.18 0.18
1000 °C 0.25 0.25
Konštantné lineárne zmršťenie (%) pri 24 h vystaveniu teploty
800 °C
900 °C
1000 °C 1.8 2.0
1100 °C 2.2 2.4
Dostupnosť výrobných veľkostí

Výroba podľa zákazníka-individuálna