CERABOARD 100 A 115 Tabula

CERABOARD 100 a 115 tabuľa

Technický list

Ceraboard tabuľa sa vyrába zo žiaruvzdorného keramického vlákna štandardnej hrúbky, tento výrobok obsahuje žiaruvzdorné vlákna a malé množstvo zmesi organického materiálu. Tieto žiaruvzdorné vlákna obsahujú určité podiely organických a anorganických látok.

Vlastnosti
 –      Vysoká tepelná stabilita 
 –      Nízka tepelná vodivosť
 –      Nízka tepelná kapacita
 –      Veľmi jednoduché spracovávanie
 –      Odolné voči teplotným výkyvom v používaných prostrediach 
 –      Ohňovzdorné
 –      Jednoduché použitie a manipulácia
Možnosti použitia
 –     Keramický priemysel (Pece, krby, dopravníky…)
 –     Sklársky priemysel
 –     Izolácie dopravníkových pásov
 –     Všeobecná izolácia do rôznych druhov priemyslu
 –     Vysokoteplotná izolácia
Technické parametre
Ceraboard tabuľa 100 115
Fyzikálne vlastnosti    
Farba Biela/béžová Biela/béžová
Bod tavenia (°C) 1260 1400
Hustota (kg/m3) 310 310
Ťahová pevnosť ( kPa) 1.0 0.9
Deformácia 10%-zmenou ťahu (MPa) 0.35 0.3
Strata žíhaním (v %) po 2h pri  800 °C 5.5 3.5
Tepelná vodivosť (W/mK)
Priemerná teplota    
 300 °C 0.07 0.07
 400 °C 0.08 0.08
 600 °C 0.11 0.11
 800 °C 0.15 0.15
 1000 °C 0.20 0.20
Konštantné lineárne zmrštenie (%) pri 24 h vystaveniu teploty
Klasifikácie tried 3.0 3.7
Dostupnosť výrobných veľkostí
Hrúbka: 6,7.5,10,13,15,20,25,40,50
Veľkosť tabúľ:  1200×1000

 

 

V prípade záujmu kontaktujte nás kontaktujte