FIBERFRAX MX PRODUKTY

FIBERFRAX MX PRODUKTY

Technický list

Špeciálne vysokoteplotné izolácie Fiberfrax ® MX produkty sú izolačné materiály, ktoré sú vyrobené zo žiaruvzdorných keramických vlákien. Izolačné materiály typu Fiberfrax ® MX, sú vyrábané pre izolácie priemyselných pecí. Ďalší druh (vrstveného)lepeného prevedenia je vhodný na pokrytie povrchu s vysokými teplotami. Výrobky Fiberfrax ® MX sa vyznačujú mimoriadnou tepeľnou stabilitou nad rámec bežných keramických vlákien. Sú preto vhodné najmä pre pokrytie kovania horákov a do pecí na vypaľovanie

Vlastnosti
 –     Vysoká tepelná stabilita
 –     Nízka tepelná vodivosť a udržiavanie tepla
 –     Odolnosť voči tepelným výkyvom a chemickým reakciám
 –     Odolné voči zmršteniu
Možnosti použitia
Keramika
 –     Izolácia stien pecí (porcelán, keramika)
Hutníctvo
 –     Izolácia stien pecí (kov a iné)
 –     Izolácia stien pecí (zinkovacie, žiaruvzdorné)
Petrochémia
 –     Izolácia stien pecí a iného požiarneho vybavenia
Technické parametre
FIBERFRAX ® MX  Lepené  Prismo Blok MX textilné pásy
Chemické zloženie (hmotnosť %)      
SiO2 52.0 – 56.0 52.0 – 56.0 52.0 – 56.0
Al2O3 28.0 – 32.0 28.0 – 32.0 28.0 – 32.0
ZrO2 14.0 – 18.0 14.0 – 18.0 14.0 – 18.0
Fe2 O3  + TiO2  < 0.2 < 0.2 < 0.2
Lúhy < 0.25 < 0.25 < 0.25
Fyzikálne vlastnosti      
Farba Biela Biela Biela
Bod tavenia (°C) 1740 1740 1740
Objemová hmotnosť (kg/m3) 190 210 128
Maximálna prevádzková teplota (°C) 1450 1450 1450
Tepelná vodivosť (W/mK) Lepené  Pismo Blok MX textilné pásy
Priemerná teplota      
600 °C 0.10 0.13 0.10
800 °C 0.14 0.16 0.14
1000 °C 0.18 0.21 0.18
1200 °C 0.28 0.26 0.28
Konštantné lineárne zmršťenie (%) pri 24 h vystaveniu teploty
1450 °C < 3.0 < 3.0 < 3.0
Dostupnosť výrobných veľkostí
Dĺžka (mm) 300 300, 450, 600 1450 (max.)
Šírka (mm) 300 300 1200 (max.)
Hrúbka (mm) 25, 38, 50, 75, 100 250, 300, 350 25