INSUFLFRAX FELTPLST

INSUFLFRAX FELTPLSŤ

Technický list

Insulfrax plsť sa vyrába z Insulfrax alkalických zemín a vlákien kremíka, zmiešané s špecifickými organickými vláknami, čím dosahujú výnimočné vlastnosti.
Náš pokročilý proces plstenia zaručuje nízku hmotnosť výrobku, vysokú pevnosť, nízku tepelnú vodivosť a mimoriadnu možnosť manipulácie.
Insulfrax felt sa vyrába v rôžnych hrúbkach a plošných rozmeroch.

Vlastnosti
 –     Vysoká tepelná stabilita do 1200 °C
 –     Výborná pevnosť pri manipulácii 
 –     Nízka hmotnosť 
 –     Excelentná flexibilita
 –    Jednoduché použitie (rez a tvarovateľnosť) 
Možnosti použitia
 –     Vysokoteplotné izolácie a tesnenia 
 –     Ingotové vložky (kokily)
 –     Izolácia transferov roztaveného kovu (Zadná izolácia)
 –     Izolácia dopravníkových zariadení roztaveného kovu  (bez priameho kontaktu)
 –     Izolácia expanzných zvodov
Technické parametre
Insulfrax papier
Chemické zloženie (hmotnosť %)
SiO2 61.0 – 67.0
CaO 27.0 – 33.0
MgO 2.5 – 6.5
Al2O3 < 1.0
Fe2 O3 < 0.6

 

Fyzikálne vlastnosti
Farba Biela 
Bod tavenia (°C) < 1330
Hustota (kg/m3) 170 – 270
Ťahová pevnosť ( kPa) > 50
Teplota použitia (°C) 1200
Strata žíhaním (w%) < 12.0
Tepelná vodivosť (W/mK)
Priemerná teplota  
400 °C 0.08
600 °C 0.10
800 °C 0.15
1000 °C 0.20
Konštantné lineárne zmršťenie (%) pri 24 h vystaveniu teploty
1200 °C < 4.0
Dostupnosť výrobných veľkostí
Hrúbka materiálu: 6, 9, 12, 18, 20 mm
Veľkosť tabúľ:   1250X1000 alebo 1000X610 mm

 

Informácie o použití                
Materiálový bezpečnostný list obsahuje zdravotné, bezpečnostné a enviromentálne vlastnosti tothoto produktu. Použitie, zaobchádzanie a skladovanie výrobku je nevyhnutné konzultovať s dodávateľom.

 

 

V prípade záujmu kontaktujte našu spoločnosť