INSULFRAX LT TEXTILIA

INSULFRAX LT TEXTILIA

Technický list

LT Insulfrax textília je jedným z najnovších produktov rady Insulfrax. Tento výrobok poskytuje výhody oproti iným Insulfrax textíliám, tým, že má vylepšené fyzikálné a izolačné vlastnosti.
LT Insulfrax textílie neobsahujú organický materiál, následkom čoho sú pevnejšie, pružnejšie a ich tepelné vlastnosti sú rozmanitejšie a v rôznych prostredia prispôsobivejšie. Nepúšťajú zápach ani iné výpary. Vyrábjú sa v širokom rozsahu tkanej hustoty a hrúbky. LT Insulfrax textílie sú veľmi široko použiteľné a sú obzvlášť vhodné pre vysoké teploty až do 1200°C, ako i na tepelno izolačné krytie.

Vlastnosti
 –      Výnimočné izolačné vlastnosti
 –      Vysoká tepelná stabilita do 1200 °C
 –      Tepelná odolnosť voči výkyvom tepla
 –      Jednoduchá manipulácia
 –      Zvukovoizolačné vlastnosti
 –      Vysoká flexibilta materiálu
Možnosti použitia
 –     Izolácia generátorov a elektro zariadení 
 –     Izolačné vrstvy
 –     Rôzne izolačné použitie
 –     Izolácia rúr, potrubia a komínov
 –     Pasívna protipožiarna (žiaruvzdorná) ochrana
Technické parametre
Insulfrax LT textília    
Chemické zloženie (hmotnosť %)    
SiO2 61.0 – 67.0  
CaO 27.0 – 33.0  
MgO 2.5 – 6.5  
Al2O3 < 1.0  
Fe2 O3  < 0.6  
Fyzikálne vlastnosti    
Farba Biela  
Bod tavenia (°C) > 1330  
Maximálna prevádzková teplota (°C) 1200  
Hrúbka vlákna (mikron) 3.0  
Konštantné lineárne zmršťenie (%) pri 24 h vystaveniu teploty
1200 °C < 4 3.7
Objemová hmotnosť (kg/m3) 96 128
Tepelná vodivosť (W/mK)
Priemerná teplota    
 200 °C 0.06 0.05
 400 °C 0.09 0.08
 600 °C 0.14 0.12
 800 °C 0.20 0.18
 1000 °C 0.29 0.25
Dostupnosť výrobných veľkostí
Kotúč 
Hrúbka materiálu: 6, 13, 19, 25, 38, 50 mm
Šírka kotúča: 610 a 1220 mm
Dĺžka kotúča: 14, 64 – 10 – 7,3 – 5 – 3,66 mm

 

 

 

Informácie o použití                
Materiálový bezpečnostný list obsahuje zdravotné, bezpečnostné a enviromentálne vlastnosti tothoto produktu. Použitie, zaobchádzanie a skladovanie výrobku je nevyhnutné konzultovať s dodávateľom.

 

 

V prípade záujmu kontaktujte našu spoločnosť