INSULFRAX LT TEXTILIA

ISOFRAX 1260 C PAPIER

Technický list

1260 ° C Isofrax papier sa vyrába zo silikátových vlákien alkalických zemín, sú pridávané špeciálne organické spojivá, ktoré poskytujú flexibilitu a výnimočné vlastnosti finálneho produktu. Jednotná homogénna štruktúra je vytvorená modernou technológiou výroby, ktorá zaručuje nízku tepelnú vodivosť, vynikajúcu manipuláciu a hladký povrch. Isofrax 1260 ° C, je v ponuke v rôznych rozmeroch hrúbky materiálu a šírke, ktoré sú uvedené nižšie.

Vlastnosti
 –     Vysoká tepelná stabilita do 1200 °C
 –     Dobrá manipulácia 
 –     Nízka hmotnosť 
 –     Ľahká manipulácia (rez, ohyb)
 –     Vynikajúca flexibilita 
Možnosti použitia
 –     Termoizolačné tesnenia  
 –     Izolačné vrstvy
 –     Tepelná izolácia v automobilovom priemysle
 –     Izolácia dopravníkových zariadení roztaveného kovu  (bez priameho kontaktu)
 –     Izolácia diletačných medzier
Technické parametre
Isofrax 1260 C papier
Chemické zloženie (hmotnosť %)
SiO2 70.0 – 80.0
MgO > 18.0 – 27.0
Ďalšie < 4.0
Fyzikálne vlastnosti
Farba Biela
Bod tavenia (°C) < 1500
Objemová hmotnosť (kg/m3) 140 – 160
Ťahová pevnosť ( kPa) 350
Strata žíhaním (w%) < 12.0

 

Tepelná vodivosť (W/mK)
Priemerná teplota  
400 °C 0.08
600 °C 0.11
800 °C 0.16
1000 °C 0.21
Dostupnosť výrobných veľkostí
Veľkosť kotúča
Hrúbka kotúča: 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm
Šírka  kotúča:   610, 1000, 1220 mm

 

Informácie o použití                
Materiálový bezpečnostný list obsahuje zdravotné, bezpečnostné a enviromentálne vlastnosti tothoto produktu. Použitie, zaobchádzanie a skladovanie výrobku je nevyhnutné konzultovať s dodávateľom.

 

 

V prípade záujmu kontaktujte našu spoločnosť