ISOFRAX 1260 C TEXTILIA

ISOFRAX 1260 C TEXTILIA

Technický list

Isofrax 1260 ° C je veľmi ľahká textília, vyrábaná z alkalických zemín silikátových vlákien, ktorá je efektívnym riešením pre zabránenie prenosu tepla. 1260 ° C Isofrax textílie obsahujú anorganické materiály, čím sú veľmi pevné, zároveň pružné a majú výborné Termoizolačné vlastnosti pri rôznych teplotných prostrediach, a taktiež neuvoľňujú výpary a akýkoľvek zápach. Vyrábajú sa v rôznych rozmeroch, ktoré sú uvedené nižšie. 1260 ° C Isofrax textílie sú veľmi široko používané, a to najmä na riešenie izolačných problémov pri vysokých teplotách.

Vlastnosti
 –     Vysoká tepelná stabilita  
 –     Dobrá manipulácia
 –     Vynikajúca flexibilita 
 –     Výborná tepelná izolácia
 –     Nízka tepelná vodivosť
Možnosti použitia
 –     Vysokoteplotné pece a steny spaľovne
 –     Izolácia kotlov
 –     Rôzna tepelná ochrana 
 –     Izolácia rúr, potrubia a komínov
Technické parametre
Insulfrax 1260 ⁰C TEXTÍLIA    
Chemické zloženie (hmotnosť %)
SiO2 70.0 – 80.0      
MgO    > 18.0 – 27.0      
Ďalšie < 4.0      
Fyzikálne vlastnosti    
Farba Biela      
Bod tavenia (°C) > 1500      
Hrúbka vlákna (mikrón) 4.5      
Objemová hmotnosť ( kg/m3)   96 128 160
Tepelná vodivosť (W/mK)
Priemerná teplota        
400 °C   0.10 0.10 0.09
600 °C   0.15 0.14 0.15
800 °C   0.22 0.20 0.18
1000 °C   0.31 0.27 0.29
Pevnosť v ťahu (kPa)
    25 40 40
Dostupnosť výrobných veľkostí
Kotúč
Hrúbka materiálu: 13, 25, 38, 50 mm
Šírka kotúča: 610 a 1220 mm
Dĺžka: 11.5 – 7.32 – 5 – 3.66 m

 

 

Informácie o použití                
Materiálový bezpečnostný list obsahuje zdravotné, bezpečnostné a enviromentálne vlastnosti tothoto produktu. Použitie, zaobchádzanie a skladovanie výrobku je nevyhnutné konzultovať s dodávateľom.

 

 

V prípade záujmu kontaktujte našu spoločnosť