MILLBOARD IZOLACNE DOSKY

MILLBOARD IZOLACNE DOSKY

Technický list

Millboard tabule s vysokou hustotou, sú pevné vhodné pre riešenia rôznych priemyselno izolačných a tesniacich problémov. Millboard tabule majú rôzne fyzikálne vlastnosti v závislosti od hrúbky. Vyrábajú sa v rôznych hrúbkach.

Vlastnosti
 –    Výborná tepelná stabilita   
 –    Nízka tepelná vodivosť
 –    Odolnosť voči tepelným výkyvom
 –    Ľahká manipulácia (rez, ohyb)
 –    Rozmerová stabilita, nezmršťuje sa
Možnosti použitia
 –     Vysokoteplotné tesnenia 
 –     Protipožiarna (žiaruvzdorná) izolácia
 –     Izolácia dopravníkových zariadení roztaveného kovu  (bez priameho kontaktu)
 –     Izolácia spalinových komôr, pecí
Technické parametre
MILLBOARD 85K 120K 85KB 120WT
Chemické zloženie (hmotnosť %)
SiO2 55.5 43.6 53.3 55.5
Al2O3 24.4 34.1 20.6 17.9
CaO + MgO 0.9 3.7 20.2
Fe2 O3  + TiO2  3.0 1.7 3.9 1.2
Lúhy 1.5 1.0 1.9 0.9
Organické spojivá 10.0 11.5 10.0 12.80

 

Fyzikálne vlastnosti    
Farba Sivá  Biela  Sivá  Hnedá
Objemová hustota (kg/m3) 910 910 910 950
Ťahová pevnosť (MPa) 2.5 3.0 3.0 3.5
Prevádzková teplota (°C) 850 1100 850 1100
Strata žíhaním (w%) 17.0 19.0 18.0 16.0
Tepelná vodivosť (W/mK)
Priemerná teplota        
400 °C 0.10 0.10 0.10 0.12
600 °C 0.11 0.11 0.14 0.13
800 °C 0.13 0.13 0.13 0.16
1000 °C 0.14 0.20
Konštantné lineárne zmršťenie (%) pri 24 h vystaveniu teploty
850 °C < 2 < 2
1000 °C < 3 < 1
Dostupnosť výrobných veľkostí
Rozmer tabule:  1000×1000 mm
Hrúbka tabule:  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Materiálový bezpečnostný list obsahuje zdravotné, bezpečnostné a enviromentálne vlastnosti tothoto produktu. Použitie, zaobchádzanie a skladovanie výrobku je nevyhnutné konzultovať s dodávateľom.

 

V prípade záujmu kontaktujte našu spoločnosť