Buďte vždy o krok vpred

V prostredí, kde často dochádza k manipulácii s prvkami, ktoré môžu poškodiť či dokonca úplne zničiť zariadenia vôkol seba, je predvídavosť na prvom mieste. V súlade s bezpečnosťou pri práci je dôležité zabezpečiť nielen ochranu zdravia svojich zamestnancov, ale taktiež stroje v bezprostrednej blízkosti rizikového pracoviska. V Duothermal-e vieme, že kráčať s technologickými inováciami a zároveň dodržiavať bezpečnostné požiadavky je základným kameňom úspechu každej prevádzky. V rámci nášho komplexného portfólia technických tkanín tak ponúkame svojim klientom možnosť, ako byť vždy o krok vpred a ochrániť tak svoj majetok – stroje a zariadenia pomocou ochranných protipožiarnych plachiet.

 

Kvalitné protipožiarne textílie ako základ 

Základom protipožiarnych plachiet, ktoré poskytnú zariadeniam v blízkosti rizikového pracoviska optimálnu ochranu sú priemyselné textílie DUOTEX-T. Vysokoodolné technické tkaniny, ktoré poľahky zvládnu teploty v rozmedzí od 250 °C až do 1300 °C. Po konzultácii s vami, kde presne zistíme požadované parametre (rozmery, umiestnenie…) a technické požiadavky na tepelnú odolnosť ochranného prvku, vám vyhotovíme to najoptimálnejšie riešenie. Protipožiarne návleky na stroje, ochranné obaly na jednotlivé časti zariadení alebo protipožiarnu ochrannú plachtu s tepelno – izolačnými vlastnosťami, ktorá zabezpečí, aby konkrétne zariadenie alebo stroj ostali dokonale chránené pred prípadným vznikom požiaru či znečisteniu okolia.

 

Bezpečné pracovisko v každom smere

Ochrana strojov pomocou textílií DUOTEX-T je ideálnym doplnkom v priestoroch, kde dochádza k častej manipulácii s ohňom, zváraniu či brúseniu. Príkladom komplexného riešenia od Duothermal-u sú zváračské clony alebo celé zváračské pracoviská doplnené o ochranné prvky, ktoré zabezpečia stroje a zariadenia v bezprostrednom okolí.
Ak si napriek niekoľkým opatreniam, ktoré ste už v rámci bezpečnosti zrealizovali, lámete hlavu nad ochranou svojho majetku aj naďalej, kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme s efektívnym riešením ako ochrániť stroje, zariadenia či akékoľvek prvky vo výrobných halách, na pracoviskách alebo dokonca v komplikovaných priemyselných sústavách.