TVAROVKY VÁKUOVO VYRÁBANÉ

TVAROVKY

Technický list

Tvarovky—vákuovo vyrábané výrobky, sú vyrobené z kovov alkalických zemín alebo minerálnych látok, ktoré sa rozpúšťajú, a nie sú klasifikované ako nebezpečné pre ľudský organizmus. Tieto výrobky sa zmiešavajú špeciálnymi s organickými a anorganickými látkami. 

Tieto látky poskytujú výnimočné vlastnosti izolačných foriem. Vákuovo tvarovaná produkcia je možnosť ako vytvoriť výrobky rôznych tvarov, hrúbok, tvrdosti a hustoty. Tento druh výrobkov je často najekonomickejšia forma použitia vzhľadom k možnosti využiť ich až do 1200°C v širokom rozsahu malých i veľkých serií, jednoduchých alebo zložitých konfigurácií.

Vlastnosti
 –    Výborná tepelná stabilita   
 –    Nízka tepelná vodivosť
 –    Dobrá tepelná odolnosť
 –    Nízka hmotnosť
 –    Rôzne typy
Možnosti použitia
Hliníkový priemysel
 –     odlievacie kanály, dopravné pásy, uzatváracie kužele, vysokoteplotné zarážky
Oceľový priemysel
 –     tesnenia, ohrievače, ponorné formy
PECE
 –     vstupné otvory, dvere, izolácia zvodov, etc.
Technické parametre
Tvartovky 85 110 110HD 120 120HD
Chemické zloženie (hmotnosť %) + 10 %
SiO2 50.0 – 60.0 65.0 40.0 75.0 37.0
CaO 14.0 27.0 – 33.0 15.0 – 17.0
MgO 6.0 2.5 – 6.5 18.0 – 27.0 7.0 – 12.0
Al2O3 10.0 – 20.0 40.0 53.0
Fyzikálne vlastnosti    
Farba zelenohnedá  zelenohnedá  zelenohnedá  zelenohnedá  zelenohnedá 
Hustota (kg/m3) < 350 < 350 350 – 500 < 350 350 – 500
Prevádzková teplota (°C) 800 1100 1100 1200 1200
Strata žíhaním (w%) < 7.0 < 6.0 < 6.0 < 6.0 < 6.0
Tepelná vodivosť (W/mK)
Priemerná teplota          
200 °C 0.09
400 °C 0.12 0.07 0.08 0.08 0.09
600 °C 0.15 0.11 0.12 0.11 0.12
800 °C 0.20 0.15 0.15 0.14 0.15
1000 °C 0.19 0.21
Konštantné lineárne zmršťenie (%) pri 24 h vystaveniu teploty
800 °C 32 16
900 °C 2.0
1000 °C 1.8 1.5 2.8 2.1
1100 °C 2.8 2.8 3.7 3.2
Dostupnosť výrobných veľkostí
Výroba podľa požiadaviek zákazníka
V prípade záujmu kontaktujte našu spoločnosť

 

V prípade záujmu kontaktujte našu spoločnosť