ŽIARUVZDORNÁ TEXTÍLIA 1050 °C

Technický list

Tkanina je vystužená buď sklom (prevádzková teplota cca 650 ° C) alebo nerezovou oceľou (prevádzková teplota cca 1050 ° C) a obsahuje
približne o 20% organického vlákna pre vyššiu odolnosť pri pohybe materiálu. Tkanina sa vyrába tkaním množstvom priadzí. Šírka a hrúbka sú určené
podľa počtu a hrúbky použitých priadzí.Jedná sa o mäkký a pružný produkt, k dispozícii je v rade rôznych hrúbok a šírok, pričom štruktúra tkania poskytuje veľmi široký HT rozsah.

Vlastnosti
 –     Vysoká tepelná stabilita
 –     Jednoduchá obsluha
 –     Nízka hmotnosť 
 –     Jednoduchá manipulácia (rez, ohyb) 
 –     Vysoká flexibilita
Možnosti použitia
 –     Zváracie závesy
 –     Ohňovzdorné závesy – zateplenie podšívky
 –     Ochranné odevy – obaly napr. výfukov
 –     Riadené chladenie odliatkov – Sálavé tepelné štíty
 –     Izolácia plynových a parných turbín
Technické parametre
Žiaruvzdorná textília
Fyzikálne vlastnosti  
Farba Biela
Bod tavenia (°C) 1790 °C
Objemová hmotnosť (kg/m3) 500 kg/m3
Prevádzková teplota (sklené vlákno) 650 °C
Prevádzková teplota (nerezové vlákno) 1050 °C
Základné zloženie Oxid hlinitý, oxid kremičitý
Chemické zloženie 
Textília vykazuje vynikajúcu chemickú stabilitu. Je nadmieru odolná žieravým kúskom. Výnimkou sú fluorovodíková kyselina a fosforečná kyselina ako i koncentrované alkalické zlúčeniny. Takisto odoláva oxidácii a redukcii. Pokiaľ je textília mokrá vodou alebo v pare, tepelné a fyzikálne vlastnosti sú úplne obnovený po vysušení.
Dostupnosť výrobných veľkostí
Rozmer kotúča
Hrúbka materiálu: 2, 3 mm
Šírka kotúča: 1000 mm

 

 

V prípade záujmu kontaktujte našu spoločnosť